"cave wall" — Słownik kolokacji angielskich

cave wall kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jaskinia ściana
  1. cave rzeczownik + wall rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I brought it around to guard and drew myself back against the cave wall.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo