ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"cave entrance" — Słownik kolokacji angielskich

cave entrance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wejście jaskini
  1. cave rzeczownik + entrance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then they left him, all but two who remained behind to take up watch by the fire at the cave entrance.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo