KURS ETUTOR ANGIELSKI -40%.Rozpal swój zapał do nauki!Sprawdź

"victim" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

victim rzeczownik

rzeczownik + victim
Kolokacji: 84
murder victim • rape victim • Holocaust victim • accident victim • earthquake victim • AIDS victim • disaster victim • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
1. murder victim = ofiara morderstwa murder victim
5. earthquake victim = ofiara trzęsienia ziemi earthquake victim
6. AIDS victim = osoba chora na AIDS AIDS victim
7. disaster victim = ofiara katastrofy disaster victim
8. victim of one's success = ofiara z czyjś sukces victim of one's success
9. flood victim = ofiara powodzi flood victim
10. shooting victim = ofiara zabójstwa shooting victim
11. crash victim = ofiara wypadku crash victim
13. homicide victim = ofiara zabójstwa homicide victim
14. victim of abuse = ofiara nadużycia victim of abuse
17. tsunami victim = ofiara tsunami tsunami victim
18. robbery victim = ofiara kradzieży robbery victim
20. fire victim = ofiara pożaru, pogorzelec fire victim
21. hurricane victim = ofiara huraganu hurricane victim
23. cancer victim = osoba chora na chorobę nowotworową cancer victim
24. child victim = ofiara dziecka child victim
25. stroke victim = chory na udar stroke victim
26. famine victim = ofiara głodu famine victim
27. kidnapping victim = ofiara porwania kidnapping victim
28. storm victim = ofiara sztormowa storm victim
victim + rzeczownik
Kolokacji: 13
Victims Unit • victim service • victim assistance • Publications Training Victim Assistance • victim advocate • ...
victim + czasownik
Kolokacji: 90
victim dies • victim includes • victim says • victim suffers • victim comes • ...
czasownik + victim
Kolokacji: 64
compensate victims • treat victims • help victims • see one's Victims • settle with victims • assist victims • protect victims • ...
przymiotnik + victim
Kolokacji: 115
innocent victim • intended victim • potential victim • late victim • Special Victim • young victim • female victim • helpless victim • ...
przyimek + victim
Kolokacji: 19
for victims • with victims • by victims • from victims • at one's victim • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.