"victim" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

victim rzeczownik

rzeczownik + victim
Kolokacji: 84
murder victim • rape victim • Holocaust victim • accident victim • earthquake victim • AIDS victim • disaster victim • ...
victim + rzeczownik
Kolokacji: 13
Victims Unit • victim service • victim assistance • Publications Training Victim Assistance • victim advocate • ...
victim + czasownik
Kolokacji: 90
victim dies • victim includes • victim says • victim suffers • victim comes • ...
czasownik + victim
Kolokacji: 64
compensate victims • treat victims • help victims • see one's Victims • settle with victims • assist victims • protect victims • ...
przymiotnik + victim
Kolokacji: 115
innocent victim • intended victim • potential victim • late victim • Special Victim • young victim • female victim • helpless victim • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
2. intended victim = planowana ofiara intended victim
4. potential victim = potencjalna ofiara potential victim
6. young victim = młoda ofiara young victim
7. female victim = żeńska ofiara female victim
8. new victim = nowa ofiara new victim
9. helpless victim = bezsilna ofiara helpless victim
10. alleged victim = twierdzić ofiara alleged victim
11. human victim = ludzka ofiara human victim
12. sacrificial victim = kozioł ofiarny sacrificial victim
13. only victim = jedyna ofiara only victim
14. Jewish victim = Żydowska ofiara Jewish victim
15. real victim = prawdziwa ofiara real victim
16. unfortunate victim = ofiara nieszczęśnika unfortunate victim
17. hapless victim = nieszczęsna ofiara hapless victim
18. male victim = męska ofiara male victim
19. early victim = wczesna ofiara early victim
20. unsuspecting victim = niczego nie podejrzewająca ofiara unsuspecting victim
21. possible victim = możliwa ofiara possible victim
22. civilian victim = ofiara cywila civilian victim
23. recent victim = niedawna ofiara recent victim
przyimek + victim
Kolokacji: 19
for victims • with victims • by victims • from victims • at one's victim • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.