"late victim" — Słownik kolokacji angielskich

late victim kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): późna ofiara
  1. late przymiotnik + victim rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The next day, the son of the latest victim called me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo