"intended victim" — Słownik kolokacji angielskich

intended victim kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): planowana ofiara
  1. intended przymiotnik + victim rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The police would not say who were thought to be the intended victims.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo