"victim" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

victim rzeczownik

rzeczownik + victim
Kolokacji: 84
murder victim • rape victim • Holocaust victim • accident victim • earthquake victim • AIDS victim • disaster victim • ...
victim + rzeczownik
Kolokacji: 13
Victims Unit • victim service • victim assistance • Publications Training Victim Assistance • victim advocate • ...
victim + czasownik
Kolokacji: 90
victim dies • victim includes • victim says • victim suffers • victim comes • ...
czasownik + victim
Kolokacji: 64
compensate victims • treat victims • help victims • see one's Victims • settle with victims • assist victims • protect victims • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
1. compensate victims = wynagrodź ofiary compensate victims
2. treat victims = ofiary przyjemności treat victims
5. settle with victims = rozstrzygnij ofiarami settle with victims
6. assist victims = pomóż ofiarom assist victims
7. protect victims = chroń ofiary protect victims
8. represent victims = reprezentuj ofiary represent victims
9. aid victims = ofiary pomocowe aid victims
12. victim is shot = ofiara zostanie postrzelona victim is shot
14. victim is found = ofiara zostanie znaleziona victim is found
15. victim is taken = ofiara jest wzięta victim is taken
16. choose one's victims = wybierać czyjś ofiary choose one's victims
18. allow victims = pozwól ofiarom allow victims
20. raise for victims = podnieś dla ofiar raise for victims
21. lure victims = ofiary powabu lure victims
22. see as victims = zobacz siebie jako ofiary see as victims
przymiotnik + victim
Kolokacji: 115
innocent victim • intended victim • potential victim • late victim • Special Victim • young victim • female victim • helpless victim • ...
przyimek + victim
Kolokacji: 19
for victims • with victims • by victims • from victims • at one's victim • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.