"upper" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

upper przymiotnik

upper + rzeczownik
Kolokacji: 247
upper hand • upper floor • upper class • upper part • upper lip • upper level • upper arm • upper body • upper reach • upper deck • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 75
1. upper hand = przewaga upper hand
2. upper floor = górna podłoga upper floor
3. upper part = górna część upper part
4. upper class = klasa wyższa upper class
5. upper lip = górna warga upper lip
6. upper level = górny poziom upper level
7. upper arm = ramię upper arm
8. upper body = górna połowa ciała upper body
9. upper reach = górny zasięg upper reach
10. upper deck = górne piętro upper deck
11. upper limit = górny limit upper limit
12. upper end = górny koniec upper end
13. upper surface = powierzchnia górna upper surface
15. upper half = górna połowa upper half
16. upper portion = górna część upper portion
17. upper atmosphere = górne warstwy atmosfery upper atmosphere
18. upper echelon = górny szczebel upper echelon
19. upper Manhattan = górny Manhattan upper Manhattan
20. upper jaw = szczęka górna upper jaw
21. upper section = górna część upper section
22. upper edge = krawędź górna upper edge
23. upper chamber = izba wyższa upper chamber
24. upper layer = górna warstwa upper layer
25. upper window = górne okno upper window
26. upper torso = górny tułów upper torso
27. upper Storey = górne Piętro upper Storey
28. upper slope = górny stok upper slope
29. upper chest = górna klatka piersiowa upper chest
30. upper valley = północna dolina upper valley
31. upper wing = górne skrzydło upper wing
33. upper story = głowa, mózgownica upper story
34. upper stage = górny etap upper stage
35. upper room = wieczernik upper room
36. upper river = górna rzeka upper river
37. upper side = górna strona upper side
  • The upper side of the body is medium to dark gray.
  • It is dark brown on the upper side, white beneath.
  • On the upper right side, there is a power button.
  • Then, place the paper on the upper side of the book and do the drop.
  • As he did so, the word thermal appeared in the upper right side of the screen.
  • They are shown as numbers at the upper left side of the screen.
  • The upper side of the wings is a dark brown color.
  • The upper side of the wings is orange and black.
  • The mine is found on the upper side of the leaf.
  • The upper side of the female's wings is dark brown.
38. upper thigh = górne udo upper thigh
39. upper tier = górna warstwa upper tier
40. upper school = szkoła dla uczniów w wieku 14-18 lat upper school
41. upper tooth = górny ząb upper tooth
42. upper education = górne wykształcenie upper education
43. upper register = górny rejestr upper register
44. upper crust = śmietanka towarzyska, wyższe sfery upper crust
45. upper management = wyższe kierownictwo upper management
46. upper region = północny region upper region
48. upper right = górne prawo upper right
49. upper course = górny kurs upper course
50. upper branch = górna gałąź upper branch
51. upper leg = górna noga upper leg
52. upper Midwest = górny Środkowy Zachód upper Midwest
53. upper back = górny tył upper back
54. upper range = górny zakres upper range
55. upper tract = północny obszar upper tract
56. upper limb = górna kończyna upper limb
57. upper rank = wyższy stopień upper rank
58. upper student = wyższy student upper student
59. upper area = północny obszar upper area
60. upper program = górny program upper program
61. upper lobe = górny płat upper lobe
62. upper gallery = górna galeria upper gallery
63. upper wall = górna ściana upper wall
64. upper air = górne powietrze upper air
65. upper grade = górna klasa upper grade
66. upper terrace = górny taras upper terrace
67. upper balcony = górny balkon upper balcony
68. upper caste = górna kasta upper caste
69. upper abdomen = nadbrzusze upper abdomen
70. upper hall = górna sala upper hall
71. upper world = północny świat upper world
72. upper case = wielkie litery, majuskuły upper case
73. upper stratum = górna warstwa upper stratum
74. upper basin = górna miska upper basin
75. upper extremity = kończyna górna upper extremity

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.