"twist" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

twist czasownik

twist + rzeczownik
Kolokacji: 27
twist one's arm • twist one's head • twist one's ankle • twist one's body • twist one's face • twist one's hands • twist one's neck • ...
czasownik + twist
Kolokacji: 7
try to twist • begin twisting • begin to twist • keep twisting • try twisting • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
1. try to twist = spróbuj do skrętu try to twist
2. begin twisting = zacznij przekręcać begin twisting
3. begin to twist = zacznij do skrętu begin to twist
4. keep twisting = kontynuuj przekręcanie keep twisting
5. try twisting = spróbuj przekręcać try twisting
6. start twisting = zacznij przekręcać start twisting
7. stop twisting = przestań przekręcać stop twisting
twist + przyimek
Kolokacji: 37
twist into • twist around • twist up • twist off • twist through • ...
twist + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
twist away • twisted together • twist slightly • twist about • twist slowly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.