"twist" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

twist czasownik

twist + rzeczownik
Kolokacji: 27
twist one's arm • twist one's head • twist one's ankle • twist one's body • twist one's face • twist one's hands • twist one's neck • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 13
2. twist one's ankle = skręcić sobie kostkę twist one's ankle
3. twist one's wrist = skręcić sobie nadgarstek twist one's wrist
4. twist one's fingers = skręt czyjś palce twist one's fingers
5. twist one's knee = skręt czyjś kolano twist one's knee
6. twist one's leg = skręt czyjś noga twist one's leg
7. twist one's foot = skręt czyjś stopa twist one's foot
8. twist roads = drogi ostrego zakrętu twist roads
(2) head, hand, mind, knob
Kolokacji: 4
(4) way, street, lane
Kolokacji: 3
czasownik + twist
Kolokacji: 7
try to twist • begin twisting • begin to twist • keep twisting • try twisting • ...
twist + przyimek
Kolokacji: 37
twist into • twist around • twist up • twist off • twist through • ...
twist + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
twist away • twisted together • twist slightly • twist about • twist slowly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.