"twist one's arms" — Słownik kolokacji angielskich

twist one's arms kolokacja
Popularniejsza odmiana: twist one's arm
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skręt czyjś ramiona
  1. twist czasownik + arm rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Yes, sure, they twist our arms a little but so what?

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo