"twist" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

twist czasownik

twist + rzeczownik
Kolokacji: 27
twist one's arm • twist one's head • twist one's ankle • twist one's body • twist one's face • twist one's hands • twist one's neck • ...
czasownik + twist
Kolokacji: 7
try to twist • begin twisting • begin to twist • keep twisting • try twisting • ...
twist + przyimek
Kolokacji: 37
twist into • twist around • twist up • twist off • twist through • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 22
2. twist around = skręcić się, odwrócić się twist around
3. twist up = skręt w górę twist up
4. twist through = przekręć całkowicie twist through
5. twist in = skręt w twist in
6. twisted with = przekręcony z twisted with
7. twist on = skręt na twist on
8. twist at = skręt przy twist at
10. twist to = skręt aby twist to
11. twist off = skręt daleko twist off
12. twist down = skręt w dół twist down
twist + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
twist away • twisted together • twist slightly • twist about • twist slowly • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.