"twist" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

twist czasownik

twist + rzeczownik
Kolokacji: 27
twist one's arm • twist one's head • twist one's ankle • twist one's body • twist one's face • twist one's hands • twist one's neck • ...
czasownik + twist
Kolokacji: 7
try to twist • begin twisting • begin to twist • keep twisting • try twisting • ...
twist + przyimek
Kolokacji: 37
twist into • twist around • twist up • twist off • twist through • ...
twist + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
twist away • twisted together • twist slightly • twist about • twist slowly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(1) away, aside, forth
Kolokacji: 3
(4) free, hard, gently, badly
Kolokacji: 4
1. nervously twist = nerwowo skręt nervously twist
2. horribly twisted = strasznie poskręcany horribly twisted
3. twist restlessly = skręt niespokojnie twist restlessly
4. twist uneasily = skręt niespokojnie twist uneasily
(6) upward, downward
Kolokacji: 2
(7) awkwardly, grotesquely
Kolokacji: 2
(9) backward, backwards
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.