BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"tree" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tree rzeczownik

rzeczownik + tree
Kolokacji: 202
palm tree • Christmas tree • oak tree • fruit tree • family tree • apple tree • cherry tree • shade tree • Thorn Tree • maple tree • fir tree • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 52
1. palm tree = palma, drzewo palmowe palm tree
2. Christmas tree = choinka bożonarodzeniowa, choinka Christmas tree
  • Many Christmas trees were left standing at the end of the day.
  • And she always made sure we had a Christmas tree.
  • The average price for Christmas trees is $25 to $30.
  • But they didn't have any Christmas trees in evidence here.
  • No you're not going to put a Christmas tree out.
  • Help me get my Christmas tree into the living room.
  • No one would ever call me the star on the Christmas tree.
  • Last year someone even came out with a talking Christmas tree.
  • Water your Christmas tree, if you already have one in place.
  • And of course there would be other things on the Christmas tree.
3. oak tree = dąb (drzewo) oak tree
7. cherry tree = wiśnia, czereśnia (drzewo) cherry tree
8. shade tree = drzewo, które zostało posadzone, aby dawać cień shade tree
9. Thorn Tree = Cierń Drzewo Thorn Tree
10. maple tree = klon (gatunek drzewa) maple tree
17. forest tree = drzewo leśne forest tree
20. cypress tree = cypryśnik błotny cypress tree
21. cedar tree = drzewo cedrowe cedar tree
23. yew tree = cis pospolity yew tree
25. Joshua Tree = Joshua Drzewo Joshua Tree
27. elm tree = wiąz (rodzaj drzewa) elm tree
30. acacia tree = drzewo akacjowe acacia tree
32. hardwood tree = drzewo z twardego drewna hardwood tree
33. street tree = drzewo uliczne street tree
34. peach tree = drzewo brzoskwini peach tree
35. redwood tree = drzewo sekwoi redwood tree
37. Tree of Life = Drzewo Życia Tree of Life
38. citrus tree = drzewo cytrusowe citrus tree
39. gum tree = eukaliptus gum tree
40. plum tree = śliwa (drzewo) plum tree
41. cottonwood tree = cottonwood drzewo cottonwood tree
42. magnolia tree = magnolia magnolia tree
43. rainforest tree = drzewo lasu deszczowego rainforest tree
44. specimen tree = unikalne drzewo specimen tree
46. decision tree = drzewo decyzyjne (narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji) decision tree
48. tulip tree = tulipanowiec tulip tree
49. dogwood tree = drzewo dereniu dogwood tree
50. almond tree = migdałowiec almond tree
51. ficus tree = drzewo figowca ficus tree
tree + rzeczownik
Kolokacji: 108
tree trunk • tree branch • tree species • tree limb • tree stump • tree line • tree root • tree frog • tree house • Tree Hill • tree bark • ...
tree + czasownik
Kolokacji: 177
tree grows • tree stands • tree falls • tree dies • tree begins • tree looks • tree comes • tree makes • tree seems • tree gives • ...
czasownik + tree
Kolokacji: 109
plant trees • climb trees • include trees • see trees • kill trees • tree called • welcome to Thorn Tree • make trees • cut down trees • ...
przymiotnik + tree
Kolokacji: 255
large tree • tall tree • deciduous tree • dead tree • olive tree • mature tree • nearby tree • ancient tree • native tree • giant tree • ...
przyimek + tree
Kolokacji: 37
of trees • by trees • with trees • on trees • about trees • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.