"title" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

title rzeczownik

rzeczownik + title
Kolokacji: 202
league title • album title • division title • championship title • state title • conference title • singles title • series title • job title • ...
title + rzeczownik
Kolokacji: 82
title role • title track • title character • title song • title page • title game • title sponsor • title match • title sequence • title fight • ...
title + czasownik
Kolokacji: 99
title refers • title suggests • title includes • title comes • title changes • title passes • title means • title implies • title wins • title goes • ...
czasownik + title
Kolokacji: 161
double titles • title published • include titles • defend one's title • lead to the title • title is created • strip of one's title • ...
przymiotnik + title
Kolokacji: 270
national title • original title • consecutive title • official title • honorary title • straight title • formal title • major title • main title • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 74
1. national title = krajowy tytuł national title
3. consecutive title = kolejny tytuł consecutive title
4. major title = główny tytuł major title
5. official title = tytuł urzędowy official title
7. straight title = prosty tytuł straight title
8. formal title = formalny tytuł formal title
9. main title = główny tytuł main title
10. individual title = osobisty tytuł individual title
11. full title = pełna nazwa full title
16. current title = obecny tytuł current title
17. European title = Europejski tytuł European title
18. only title = jedyny tytuł only title
19. different title = inny tytuł different title
20. previous title = poprzedni tytuł previous title
23. international title = międzynarodowy tytuł international title
24. British title = Brytyjski tytuł British title
26. honorific title = zaszczytny tytuł honorific title
27. alternative title = alternatywny tytuł alternative title
28. German title = Niemiecki tytuł German title
29. English title = Angielski tytuł English title
30. noble title = tytuł szlachecki noble title
32. vacant title = wolny tytuł vacant title
33. back-to-back title = dom przylegający tylną ścianą do innego tytuł back-to-back title
34. high title = wysoki tytuł high title
35. popular title = popularny tytuł popular title
37. old title = stary tytuł old title
38. legal title = tytuł prawny legal title
39. similar title = podobny tytuł similar title
40. short title = nazwa skrócona short title
41. hereditary title = prawo do spadku hereditary title
42. prestigious title = prestiżowy tytuł prestigious title
43. regional title = regionalny tytuł regional title
44. final title = ostatni tytuł final title
45. successive title = kolejny tytuł successive title
46. royal title = królewski tytuł royal title
47. provincial title = prowincjusz tytuł provincial title
48. imperial title = imperialny tytuł imperial title
49. regular season title = stała pora roku tytuł regular season title
50. Italian title = Włoski tytuł Italian title
51. long title = nazwa pełna long title
53. unofficial title = nieoficjalny tytuł unofficial title
54. regular-season title = regularny-sezon tytuł regular-season title
55. top title = najwyższy tytuł top title
56. divisional title = dywizyjny tytuł divisional title
57. early title = wczesny tytuł early title
58. domestic title = krajowy tytuł domestic title
59. clear title = bezsporny tytuł clear title
61. great title = wielki tytuł great title
62. Japanese title = Japoński tytuł Japanese title
63. recent title = niedawny tytuł recent title
64. Spanish title = Hiszpański tytuł Spanish title
65. amateur title = amatorski tytuł amateur title
66. good title = ważny tytuł prawny good title
67. traditional title = tradycyjny tytuł traditional title
68. grand title = wielki tytuł grand title
69. sectional title = przekrojowy tytuł sectional title
70. collective title = spółdzielnia tytuł collective title
71. native title = rodzinny tytuł native title
72. proper title = właściwy tytuł proper title
74. single title = jeden tytuł single title
przyimek + title
Kolokacji: 23
including titles • despite one's title • over several titles • that title • under the title • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.