TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"formal title" — Słownik kolokacji angielskich

formal title kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): formalny tytuł
  1. formal przymiotnik + title rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But until 1995, the city did not have formal title to its streets.