"technology" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

technology rzeczownik

rzeczownik + technology
Kolokacji: 245
information technology • computer technology • communications technology • energy technology • missile technology • ...
technology + rzeczownik
Kolokacji: 175
technology stock • technology transfer • technology sector • technology officer • technology company • technology industry • ...
technology + czasownik
Kolokacji: 96
technology allows • technology improves • technology develops • technology changes • technology exists • technology makes • ...
czasownik + technology
Kolokacji: 112
incorporate technology • use technology • develop technology • utilize technology • adopt technology • introduce technology • ...
przymiotnik + technology
Kolokacji: 266
new technology • advanced technology • modern technology • digital technology • late technology • nuclear technology • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 55
2. advanced technology = zaawansowana technologia advanced technology
3. modern technology = nowoczesna technologia modern technology
4. digital technology = technologia cyfrowa digital technology
5. late technology = spóźniona technika late technology
9. sophisticated technology = wysokiej klasy technika sophisticated technology
10. clean technology = technologia czysta clean technology
11. high technology = najnowocześniejsza technika high technology
12. military technology = technika wojskowa military technology
  • With current technology, this area of space is quite small.
  • "Would their current technology level even give them the ability to try anything like that?"
  • This is far beyond the limits of any current technology.
  • Afterwards, they do a test with the current technology used.
  • Most, however, are impossible with current technology and physical laws.
  • In the figure above the first curve shows a current technology.
  • How does our current technology stack up against this list?
  • With current technology such an increase in production would have a substantial environmental impact.
  • For most forms of current technology, these questions have long been settled.
  • Using current technology, it would take 1000 years to get rid of them all - even if the money were available.
14. available technology = dostępna technologia available technology
16. old technology = stara technika old technology
18. American technology = Amerykańska technika American technology
19. mobile technology = ruchoma technika mobile technology
21. state-of-the-art technology = supernowoczesność technologicznych rozwiązań state-of-the-art technology
22. cutting-edge technology = wycinek-brzeg technika cutting-edge technology
23. proprietary technology = technologia pionierska proprietary technology
24. green technology = zielona technika, ekologiczna technika green technology
25. alien technology = obca technika alien technology
27. related technology = powiązana technika related technology
28. assistive technology = urządzenia, które ułatwiają osobom upośledzonym funkcjonowanie w życiu assistive technology
29. solar technology = słoneczna technika solar technology
31. superior technology = nadrzędna technika superior technology
32. sensitive technology = delikatna technika sensitive technology
33. best technology = najlepsza technika best technology
34. key technology = kluczowa technika key technology
35. alternative technology = technologia alternatywna alternative technology
37. better technology = lepsza technika better technology
38. future technology = przyszła technika future technology
39. basic technology = podstawowa technika basic technology
40. appropriate technology = technologia nieszkodliwa (dla środowiska) appropriate technology
41. amazing technology = zdumiewając technikę amazing technology
42. industrial technology = przemysłowa technika industrial technology
43. patented technology = opatentowana technika patented technology
44. interactive technology = interaktywna technika interactive technology
46. human technology = ludzka technika human technology
47. educational technology = technika kształcenia educational technology
48. promising technology = zapowiadając technikę promising technology
51. environmental technology = środowiskowa technika environmental technology
53. automotive technology = samochodowa technika automotive technology
54. cellular technology = komórkowa technika cellular technology
55. optical technology = optyczna technika optical technology
przyimek + technology
Kolokacji: 27
of Technology • through technology • about technology • on technology • including technology • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.