"Innovative technology" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: innovative technology
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Innowacyjna technologia
  1. innovative przymiotnik + technology rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Innovative technology meeting the needs of students, staff and community.

powered by  eTutor logo