Roczny kurs eTutor angielski -40%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"switch" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

switch czasownik

switch + rzeczownik
Kolokacji: 96
switch sides • switch parties • switch places • switch one's allegiance • switch positions • switch gears • switch one's focus • ...
czasownik + switch
Kolokacji: 11
decide to switch • want to switch • allow to switch • consider switching • begin switching • ...
switch + przyimek
Kolokacji: 29
switch to • switch off • switch from • switch between • switch out • ...
switch + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
later switch • switch forth • quickly switch • automatically switch • suddenly switch • ...

switch rzeczownik

rzeczownik + switch
Kolokacji: 48
power switch • wall switch • toggle switch • ignition switch • master switch • ...
switch + rzeczownik
Kolokacji: 11
switch hitter • switch box • switch plate • switch panel • switch engine • ...
switch + czasownik
Kolokacji: 26
switch controls • switch comes • switch occurs • switch operates • switch takes • ...
czasownik + switch
Kolokacji: 17
flick a switch • flip the switch • throw the switch • press the switch • make the switch • ...
przymiotnik + switch
Kolokacji: 54
on-off switch • electrical switch • sudden switch • electronic switch • electric switch • ...
przyimek + switch
Kolokacji: 11
of switches • with a switch • on the switch • for the switch • to the switch • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.