BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"summary" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

summary rzeczownik

rzeczownik + summary
Kolokacji: 26
executive summary • information summary • plot summary • PDQ cancer information summary • PDQ summary • ...
summary + rzeczownik
Kolokacji: 28
summary judgment • summary execution • summary report • summary data • summary statistics • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. summary judgment = wyrok w postępowaniu uproszczonym summary judgment
  • She called up a summary report of the deployment period.
  • This is a summary report with specific recommendations for the industry.
  • The press has asked me why we did not cite any countries in this summary report.
  • "The summary reports would be inaccurate because they'd do something wrong," he said.
  • I want a nice fat summary report on all this.
  • In either case the co-ordinator makes a summary report for the record.
  • On the third day, the survey scouts summary report was entirely positive.
  • There was no summary report of a meeting with Conklin.
  • These will be followed by a national summary report.
  • Teresa would have ready for me a brief summary report on the state of our local enterprises.
summary + czasownik
Kolokacji: 11
Summary uses • summary follows • PDQ summary provides • information summary states • summary says • ...
czasownik + summary
Kolokacji: 17
contain summaries • summary written • Summary taken • provide a summary • give a summary • ...
przymiotnik + summary
Kolokacji: 37
brief summary • short summary • detailed summary • quick summary • good summary • ...
przyimek + summary
Kolokacji: 7
in summary • with a summary • on each summary • to this summary • of a summary • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.