BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"summary" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

summary rzeczownik

rzeczownik + summary
Kolokacji: 26
executive summary • information summary • plot summary • PDQ cancer information summary • PDQ summary • ...
summary + rzeczownik
Kolokacji: 28
summary judgment • summary execution • summary report • summary data • summary statistics • ...
summary + czasownik
Kolokacji: 11
Summary uses • summary follows • PDQ summary provides • information summary states • summary says • ...
czasownik + summary
Kolokacji: 17
contain summaries • summary written • Summary taken • provide a summary • give a summary • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
2. Summary taken = Streszczenie wzięty Summary taken
4. make to this summary = zrób do tego streszczenia make to this summary
5. see the PDQ summary = widzieć migiem streszczenie see the PDQ summary
6. summary is found = streszczenie zostanie znalezione summary is found
7. include from the summary = obejmuj ze streszczenia include from the summary
(2) write, contact, update
Kolokacji: 3
przymiotnik + summary
Kolokacji: 37
brief summary • short summary • detailed summary • quick summary • good summary • ...
przyimek + summary
Kolokacji: 7
in summary • with a summary • on each summary • to this summary • of a summary • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.