BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"summary" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

summary rzeczownik

rzeczownik + summary
Kolokacji: 26
executive summary • information summary • plot summary • PDQ cancer information summary • PDQ summary • ...
summary + rzeczownik
Kolokacji: 28
summary judgment • summary execution • summary report • summary data • summary statistics • ...
summary + czasownik
Kolokacji: 11
Summary uses • summary follows • PDQ summary provides • information summary states • summary says • ...
czasownik + summary
Kolokacji: 17
contain summaries • summary written • Summary taken • provide a summary • give a summary • ...
przymiotnik + summary
Kolokacji: 37
brief summary • short summary • detailed summary • quick summary • good summary • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
1. brief summary = zwięzłe podsumowanie, krótkie streszczenie brief summary
2. short summary = krókie streszczenie, krótkie podsumowanie short summary
3. concise summary = zwięzłe streszczenie concise summary
4. succinct summary = zwięzłe streszczenie succinct summary
5. terse summary = krótkie streszczenie terse summary
6. pithy summary = trafne streszczenie pithy summary
7. narrative summary = streszczenie narracyjne narrative summary
(2) detailed, simple
Kolokacji: 2
(3) quick, apt
Kolokacji: 2
(5) useful, excellent, best
Kolokacji: 3
(7) fair, statistical
Kolokacji: 2
przyimek + summary
Kolokacji: 7
in summary • with a summary • on each summary • to this summary • of a summary • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.