14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"summary" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

summary rzeczownik

rzeczownik + summary
Kolokacji: 26
executive summary • information summary • plot summary • PDQ cancer information summary • PDQ summary • ...
summary + rzeczownik
Kolokacji: 28
summary judgment • summary execution • summary report • summary data • summary statistics • ...
summary + czasownik
Kolokacji: 11
Summary uses • summary follows • PDQ summary provides • information summary states • summary says • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(1) use, follow, provide
Kolokacji: 3
1. summary says = streszczenie oznacza summary says
2. information summary states = stany informacji streszczenia information summary states
3. summary shows = streszczenie pokazuje summary shows
4. summary describes = streszczenie opisuje summary describes
5. summary reads = lektury streszczenia summary reads
(3) include, contain, appear
Kolokacji: 3
czasownik + summary
Kolokacji: 17
contain summaries • summary written • Summary taken • provide a summary • give a summary • ...
przymiotnik + summary
Kolokacji: 37
brief summary • short summary • detailed summary • quick summary • good summary • ...
przyimek + summary
Kolokacji: 7
in summary • with a summary • on each summary • to this summary • of a summary • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.