BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"summary" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

summary rzeczownik

rzeczownik + summary
Kolokacji: 26
executive summary • information summary • plot summary • PDQ cancer information summary • PDQ summary • ...
summary + rzeczownik
Kolokacji: 28
summary judgment • summary execution • summary report • summary data • summary statistics • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. summary judgment = wyrok w postępowaniu uproszczonym summary judgment
2. summary trial = rozprawa w trybie uproszczonym summary trial
3. summary conviction = rozstrzygnięcie w trybie uproszczonym, skazanie w trybie doraźnym summary conviction
4. summary justice = doraźny tryb sądzenia summary justice
5. summary dismissal = zwolnienie ze skutkiem natychmiastowym, zwolnienie bez wypowiedzenia summary dismissal
6. summary judgement = orzeczenie streszczenia summary judgement
7. summary measure = środek streszczenia summary measure
8. summary court-martial = sąd wojskowy streszczenia summary court-martial
9. summary disposition = usposobienie streszczenia summary disposition
10. summary deportation = deportacja streszczenia summary deportation
summary + czasownik
Kolokacji: 11
Summary uses • summary follows • PDQ summary provides • information summary states • summary says • ...
czasownik + summary
Kolokacji: 17
contain summaries • summary written • Summary taken • provide a summary • give a summary • ...
przymiotnik + summary
Kolokacji: 37
brief summary • short summary • detailed summary • quick summary • good summary • ...
przyimek + summary
Kolokacji: 7
in summary • with a summary • on each summary • to this summary • of a summary • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.