Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"sufficiently" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sufficiently przysłówek

czasownik + sufficiently
Kolokacji: 87
recovered sufficiently • sufficiently advanced • sufficiently developed • improved sufficiently • grown sufficiently • ...
sufficiently + przymiotnik
Kolokacji: 100
sufficiently large • sufficiently high • sufficiently strong • sufficiently small • sufficiently powerful • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. sufficiently large = wystarczająco duży sufficiently large
2. sufficiently high = wystarczająco wysoki sufficiently high
3. sufficiently strong = wystarczająco silny sufficiently strong
  • It's sufficiently strong to have conveyed it to those of us who heard their testimony.
  • Instead, he came up with ideas sufficiently strong to build a consensus upon.
  • But at last she proved sufficiently strong to arrest his backward fall.
  • In 1995, the competition had grown sufficiently strong to field a national team, the Falcons.
  • But that, too, died away when, again, no sufficiently strong motive could be discovered.
  • "I am worried that the new Government will not be sufficiently strong and determined to take such measures," he said.
  • But they are fearful that sufficiently strong leadership will not be forthcoming.
  • Second, the body itself, or evidence sufficiently strong to take the place of an actual body, has to be brought to light.
  • "The brain of a human being would not be sufficiently strong to cope with it."
  • Nation states acting alone will be unable to give a sufficiently strong and coordinated response.
4. sufficiently small = wystarczająco mały sufficiently small
5. sufficiently powerful = wystarczająco potężny sufficiently powerful
7. sufficiently low = wystarczająco niski sufficiently low
8. sufficiently clear = wystarczająco czysty sufficiently clear

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.