Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"sufficiently" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sufficiently przysłówek

czasownik + sufficiently
Kolokacji: 87
recovered sufficiently • sufficiently advanced • sufficiently developed • improved sufficiently • grown sufficiently • ...
sufficiently + przymiotnik
Kolokacji: 100
sufficiently large • sufficiently high • sufficiently strong • sufficiently small • sufficiently powerful • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(6) clear, pure, light
Kolokacji: 3
(9) stringent, complex, rigorous
Kolokacji: 3
(10) advanced, sophisticated
Kolokacji: 2
1. sufficiently accurate = wystarczająco dokładny sufficiently accurate
2. sufficiently precise = wystarczająco dokładny sufficiently precise
3. sufficiently specific = wystarczająco określony sufficiently specific
4. sufficiently widespread = wystarczająco rozpowszechniony sufficiently widespread
(15) flexible, rigid
Kolokacji: 2
(16) reliable, realistic
Kolokacji: 2
(17) independent, vague, weak
Kolokacji: 3
(18) deep, massive, rich
Kolokacji: 3
(20) attractive, grateful
Kolokacji: 2
(21) intelligent, clever
Kolokacji: 2
(22) detailed, narrow, thorough
Kolokacji: 3
(23) aggressive, competitive
Kolokacji: 2
(24) wealthy, valuable
Kolokacji: 2
(25) thick, rare, dense, compact
Kolokacji: 4
(26) popular, expressive
Kolokacji: 2
(27) persuasive, credible
Kolokacji: 2
(28) explicit, ambiguous
Kolokacji: 2
(29) prominent, urgent
Kolokacji: 2
(30) transparent, obvious
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.