Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"sufficiently" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sufficiently przysłówek

czasownik + sufficiently
Kolokacji: 87
recovered sufficiently • sufficiently advanced • sufficiently developed • improved sufficiently • grown sufficiently • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
3. sufficiently organized = wystarczająco zorganizować sufficiently organized
4. sufficiently trained = wystarczająco trenować sufficiently trained
8. become sufficiently = stawać się wystarczająco become sufficiently
9. sufficiently restored = wystarczająco przywrócić sufficiently restored
10. heated sufficiently = ogrzany wystarczająco heated sufficiently
11. changed sufficiently = zmieniony wystarczająco changed sufficiently
12. sufficiently damaged = wystarczająco uszkodzić sufficiently damaged
13. relax sufficiently = odprężać się wystarczająco relax sufficiently
14. sufficiently educated = wystarczająco wykształcić sufficiently educated
15. repaired sufficiently = naprawiony wystarczająco repaired sufficiently
16. expanded sufficiently = rozwinięty wystarczająco expanded sufficiently
17. sufficiently qualified = wystarczająco wykwalifikowany sufficiently qualified
18. sufficiently compensate = wystarczająco wynagrodź sufficiently compensate
19. sufficiently warmed = wystarczająco podgrzać sufficiently warmed
20. matured sufficiently = poddany procesowi dojrzewania wystarczająco matured sufficiently
21. sufficiently aroused = wystarczająco wzbudzić sufficiently aroused
22. stabilize sufficiently = stabilizować wystarczająco stabilize sufficiently
23. sufficiently completed = wystarczająco skończyć sufficiently completed
(6) reduce, weaken, slow, dilute
Kolokacji: 4
(7) increase, appreciate
Kolokacji: 2
(11) understand, master
Kolokacji: 2
sufficiently + przymiotnik
Kolokacji: 100
sufficiently large • sufficiently high • sufficiently strong • sufficiently small • sufficiently powerful • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.