Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"sufficiently" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sufficiently przysłówek

czasownik + sufficiently
Kolokacji: 87
recovered sufficiently • sufficiently advanced • sufficiently developed • improved sufficiently • grown sufficiently • ...
sufficiently + przymiotnik
Kolokacji: 100
sufficiently large • sufficiently high • sufficiently strong • sufficiently small • sufficiently powerful • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
1. sufficiently large = wystarczająco duży sufficiently large
2. sufficiently high = wystarczająco wysoki sufficiently high
3. sufficiently strong = wystarczająco silny sufficiently strong
4. sufficiently small = wystarczająco mały sufficiently small
5. sufficiently powerful = wystarczająco potężny sufficiently powerful
7. sufficiently low = wystarczająco niski sufficiently low
8. sufficiently clear = wystarczająco czysty sufficiently clear
  • If the facts are sufficiently clear to convince members of Congress, why can't they be made public.
  • Yes, but perhaps I have not made the matter sufficiently clear.
  • But he may not have made the position sufficiently clear.
  • Perhaps I have failed to make myself sufficiently clear, girl.
  • Is the point I wish to make sufficiently clear to you now?
  • That was not sufficiently clear to the trade unions at the first reading in November 2001.
  • Today, the European project is not sufficiently clear or understandable.
  • We do not need to take any further action on them, because they are sufficiently clear.
  • Please let me know if this is not sufficiently clear or you would like more information.
  • Was there "not sufficiently clear law from this court to find that practice unconstitutional?"

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.