KURS ETUTOR MATURA -30%.Repetytorium z angielskiego w Twoim telefonie.Sprawdź

"strike" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strike rzeczownik

rzeczownik + strike
Kolokacji: 84
hunger strike • air strike • lightning strike • missile strike • labor strike • transit strike • wildcat strike • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
  • Then the hunger strike was called off after 7 days.
  • In 2002, he died after going on a hunger strike.
  • These men, the officials say, were the ones who called the hunger strike.
  • She began a hunger strike soon after and was taken to hospital.
  • He has now been on hunger strike for more than 50 days.
  • She was on hunger strike for at least two weeks.
  • Brown said that his hunger strike could last 21 days.
  • His 1992 hunger strike helped bring down the military government.
  • In other hunger strikes, death has come between 40 and 60 days.
  • It was reported as the third hunger strike in less than a year.
2. air strike = nalot, atak lotniczy air strike
3. lightning strike = rodzaj strajku polegający na nagłym przerwaniu pracy bez wcześniejszego ostrzeżenia lightning strike
4. missile strike = strajk rakietowy missile strike
6. transit strike = strajk przejściowy transit strike
7. wildcat strike = dziki strajk (strajk organizowany bez ostrzeżenia i bez zgody związków zawodowych) wildcat strike
8. America strike = Ameryka strajk America strike
9. baseball strike = baseball strajk baseball strike
10. disaster strike = katastrofa strajk disaster strike
11. student strike = strajk studencki student strike
12. coal strike = strajk węglowy coal strike
strike + rzeczownik
Kolokacji: 37
strike zone • strike force • strike action • strike deadline • strike team • ...
strike + czasownik
Kolokacji: 61
strike begins • strike ends • strike causes • strike affects • strike comes • strike continues • strike lasts • ...
czasownik + strike
Kolokacji: 33
throw strikes • go on strike • launch a strike • end the strike • organize a strike • call a strike • ...
przymiotnik + strike
Kolokacji: 134
general strike • pre-emptive strike • military strike • nuclear strike • national strike • preemptive strike • nationwide strike • long strike • ...
przyimek + strike
Kolokacji: 18
on strike • of strikes • during the strike • before the strike • after the strike • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.