14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"strike" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strike rzeczownik

rzeczownik + strike
Kolokacji: 84
hunger strike • air strike • lightning strike • missile strike • labor strike • transit strike • wildcat strike • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
2. air strike = nalot, atak lotniczy air strike
3. lightning strike = rodzaj strajku polegający na nagłym przerwaniu pracy bez wcześniejszego ostrzeżenia lightning strike
4. missile strike = strajk rakietowy missile strike
  • The missile strike was reported by Iraq's official press agency.
  • The timing of the missile strike could not have been worse.
  • An missile strike killed three Palestinian journalists in their cars.
  • The low boom of a missile strike can be heard.
  • Secrecy meant everything to the success of the Soviet missile strike.
  • If he's arranged for this missile strike, he must be even more important than I realized.
  • This is no simple missile strike to make a point!
  • At least eight Palestinians were killed and 17 wounded in two missile strikes.
  • Other organizations viewed the missile strike with a critical eye.
  • The videotape showed a much larger explosion during the second missile strike.
6. transit strike = strajk przejściowy transit strike
7. wildcat strike = dziki strajk (strajk organizowany bez ostrzeżenia i bez zgody związków zawodowych) wildcat strike
8. America strike = Ameryka strajk America strike
9. baseball strike = baseball strajk baseball strike
10. disaster strike = katastrofa strajk disaster strike
11. student strike = strajk studencki student strike
12. coal strike = strajk węglowy coal strike
strike + rzeczownik
Kolokacji: 37
strike zone • strike force • strike action • strike deadline • strike team • ...
strike + czasownik
Kolokacji: 61
strike begins • strike ends • strike causes • strike affects • strike comes • strike continues • strike lasts • ...
czasownik + strike
Kolokacji: 33
throw strikes • go on strike • launch a strike • end the strike • organize a strike • call a strike • ...
przymiotnik + strike
Kolokacji: 134
general strike • pre-emptive strike • military strike • nuclear strike • national strike • preemptive strike • nationwide strike • long strike • ...
przyimek + strike
Kolokacji: 18
on strike • of strikes • during the strike • before the strike • after the strike • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.