"strike" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strike rzeczownik

rzeczownik + strike
Kolokacji: 84
hunger strike • air strike • lightning strike • missile strike • labor strike • transit strike • wildcat strike • ...
strike + rzeczownik
Kolokacji: 37
strike zone • strike force • strike action • strike deadline • strike team • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
1. strike zone = strefa strajku strike zone
2. strike force = oddział uderzeniowy strike force
3. strike action = akcja strajkowa strike action
4. strike deadline = ostateczny termin strajkowy strike deadline
5. strike team = zespół strajkowy strike team
6. strike rate = stawka strajkowa strike rate
7. strike aircraft = samolot szturmowy, szturmowiec strike aircraft
8. strike price = cena wykonania strike price
10. strike leader = przywódca strajkujących strike leader
strike + czasownik
Kolokacji: 61
strike begins • strike ends • strike causes • strike affects • strike comes • strike continues • strike lasts • ...
czasownik + strike
Kolokacji: 33
throw strikes • go on strike • launch a strike • end the strike • organize a strike • call a strike • ...
przymiotnik + strike
Kolokacji: 134
general strike • pre-emptive strike • military strike • nuclear strike • national strike • preemptive strike • nationwide strike • long strike • ...
przyimek + strike
Kolokacji: 18
on strike • of strikes • during the strike • before the strike • after the strike • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.