"strike" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strike rzeczownik

rzeczownik + strike
Kolokacji: 84
hunger strike • air strike • lightning strike • missile strike • labor strike • transit strike • wildcat strike • ...
strike + rzeczownik
Kolokacji: 37
strike zone • strike force • strike action • strike deadline • strike team • ...
strike + czasownik
Kolokacji: 61
strike begins • strike ends • strike causes • strike affects • strike comes • strike continues • strike lasts • ...
czasownik + strike
Kolokacji: 33
throw strikes • go on strike • launch a strike • end the strike • organize a strike • call a strike • ...
przymiotnik + strike
Kolokacji: 134
general strike • pre-emptive strike • military strike • nuclear strike • national strike • preemptive strike • nationwide strike • long strike • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
1. general strike = strajk generalny general strike
3. military strike = militarny strajk military strike
4. nuclear strike = nuklearny strajk nuclear strike
5. national strike = strajk ogólnokrajowy national strike
6. preemptive strike = preemptive strajk preemptive strike
7. nationwide strike = strajk generalny nationwide strike
8. long strike = długi strajk long strike
9. American strike = Amerykański strajk American strike
10. major strike = główny strajk major strike
11. retaliatory strike = odwetowy strajk retaliatory strike
12. one-day strike = jednodniowy strajk one-day strike
13. possible strike = możliwy strajk possible strike
14. bitter strike = gorzki strajk bitter strike
15. Lucky Strike = Szczęśliwy traf Lucky Strike
16. big strike = duży strajk big strike
17. Israeli strike = Izraelski strajk Israeli strike
18. terrorist strike = strajk terrorystyczny terrorist strike
20. quick strike = szybki strajk quick strike
21. surgical strike = precyzyjne uderzenie surgical strike
22. illegal strike = nielegalny strajk illegal strike
23. massive strike = masywny strajk massive strike
przyimek + strike
Kolokacji: 18
on strike • of strikes • during the strike • before the strike • after the strike • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.