"military strike" — Słownik kolokacji angielskich

military strike kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): militarny strajk
  1. military przymiotnik + strike rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    More than 100 foreign aid workers left in anticipation of a possible American military strike.

powered by  eTutor logo