"strike" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

strike rzeczownik

rzeczownik + strike
Kolokacji: 84
hunger strike • air strike • lightning strike • missile strike • labor strike • transit strike • wildcat strike • ...
strike + rzeczownik
Kolokacji: 37
strike zone • strike force • strike action • strike deadline • strike team • ...
strike + czasownik
Kolokacji: 61
strike begins • strike ends • strike causes • strike affects • strike comes • strike continues • strike lasts • ...
czasownik + strike
Kolokacji: 33
throw strikes • go on strike • launch a strike • end the strike • organize a strike • call a strike • ...
przymiotnik + strike
Kolokacji: 134
general strike • pre-emptive strike • military strike • nuclear strike • national strike • preemptive strike • nationwide strike • long strike • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 23
1. general strike = strajk generalny general strike
  • In only a few hours, the general strike will begin.
  • He then turned to the general strike and asked him about his role in it.
  • Still less had it the power to call a general strike.
  • This general strike of the body was known as death.
  • The committee called for a general strike on April 6.
  • The violence came on the second day of a general strike.
  • The war should be called off, or the general strike would continue.
  • When the general strike was over she could come along, and he would show her everything.
  • It was the first national general strike in the country.
  • By the end of March, the general strike was called off.
3. military strike = militarny strajk military strike
4. nuclear strike = nuklearny strajk nuclear strike
5. national strike = strajk ogólnokrajowy national strike
6. preemptive strike = preemptive strajk preemptive strike
7. nationwide strike = strajk generalny nationwide strike
8. long strike = długi strajk long strike
9. American strike = Amerykański strajk American strike
10. major strike = główny strajk major strike
11. retaliatory strike = odwetowy strajk retaliatory strike
12. one-day strike = jednodniowy strajk one-day strike
13. possible strike = możliwy strajk possible strike
14. bitter strike = gorzki strajk bitter strike
15. Lucky Strike = Szczęśliwy traf Lucky Strike
16. big strike = duży strajk big strike
17. Israeli strike = Izraelski strajk Israeli strike
18. terrorist strike = strajk terrorystyczny terrorist strike
20. quick strike = szybki strajk quick strike
21. surgical strike = precyzyjne uderzenie surgical strike
22. illegal strike = nielegalny strajk illegal strike
23. massive strike = masywny strajk massive strike
przyimek + strike
Kolokacji: 18
on strike • of strikes • during the strike • before the strike • after the strike • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.