"steep" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

steep przymiotnik

steep + rzeczownik
Kolokacji: 135
steep slope • steep hill • steep decline • steep cliff • steep drop • steep hillside • steep climb • steep incline • steep bank • steep grade • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 47
1. steep slope = duże nachylenie steep slope
2. steep hill = strome wzgórze steep hill
3. steep decline = gwałtowny upadek steep decline
4. steep cliff = strome urwisko steep cliff
5. steep drop = stromy spadek steep drop
6. steep bank = stromy brzeg steep bank
7. steep hillside = strome zbocze steep hillside
8. steep climb = strome wzniesienie steep climb
9. steep incline = stromy podjazd steep incline
10. steep grade = stroma klasa steep grade
11. steep path = stroma droga steep path
12. steep mountain = stroma góra steep mountain
13. steep side = stroma strona steep side
14. steep price = słona cena steep price
15. steep angle = stromy kąt steep angle
16. steep wall = stroma ściana steep wall
17. steep rise = gwałtowny wzrost steep rise
18. steep roof = dach stromy steep roof
19. steep increase = gwałtowny wzrost steep increase
20. steep step = gwałtowny krok steep step
21. steep gradient = stromy stopień nachylenia steep gradient
22. steep road = stroma droga steep road
23. steep stair = stromy stopień steep stair
24. steep terrain = stromy teren steep terrain
25. steep valley = stroma dolina steep valley
26. steep descent = strome zejście steep descent
27. steep section = stroma część steep section
28. steep street = stroma ulica steep street
29. steep discount = wygórowany rabat steep discount
30. steep flight = gwałtowny lot steep flight
31. steep face = stroma twarz steep face
32. steep dive = gwałtowny skok do wody steep dive
33. steep learning curve = stroma krzywa uczenia się steep learning curve
34. steep ridge = stromy grzbiet steep ridge
35. steep ascent = strome wejście steep ascent
36. steep trail = stromy szlak steep trail
37. steep loss = gwałtowna strata steep loss
38. steep cut = gwałtowne cięcie steep cut
39. steep staircase = strome schody steep staircase
40. steep fall = gwałtowny upadek steep fall
41. steep stairway = stromy schody steep stairway
42. steep ravine = stromy wąwóz steep ravine
43. steep rock = stroma skała steep rock
44. steep embankment = stromy nasyp steep embankment
45. steep part = stroma część steep part
47. steep pitch = gwałtowny ton steep pitch
czasownik + steep
Kolokacji: 3
grow steeper • become steeper • rise steep
przysłówek + steep
Kolokacji: 19
fairly steep • relatively steep • extremely steep • pretty steep • particularly steep • ...
steep + przyimek
Kolokacji: 4
steep for • steep in • steep with • steep at

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.