Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"steady" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

steady przymiotnik

steady + rzeczownik
Kolokacji: 223
steady stream • steady growth • steady flow • steady decline • steady pace • steady increase • steady progress • steady hand • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 37
1. steady stream = stały strumień steady stream
3. steady flow = ciągły przepływ steady flow
4. steady decline = stały upadek steady decline
5. steady pace = równe tempo steady pace
6. steady increase = stały wzrost steady increase
8. steady hand = pewna ręka steady hand
9. steady supply = stały zapas steady supply
10. steady job = pewna praca steady job
11. steady work = stała praca steady work
12. steady rain = ciągły deszcz steady rain
13. steady diet = stała dieta steady diet
14. steady rise = stały wzrost steady rise
15. steady voice = opanowany głos steady voice
16. steady eye = niezachwiany wzrok steady eye
17. steady state = stan ustalony steady state
18. steady beat = równe bicie steady beat
19. steady income = stały dochód steady income
20. steady rhythm = niezachwiany rytm steady rhythm
21. steady rate = niezachwiany wskaźnik steady rate
22. steady improvement = stała poprawa steady improvement
23. steady wind = wiatr stały steady wind
24. steady course = kurs stały steady course
25. steady pressure = ciągłe ciśnienie steady pressure
26. steady drizzle = ciągła mżawka steady drizzle
27. steady source = stałe źródło steady source
28. steady employment = równe zatrudnienie steady employment
29. steady pulse = rytmiczny puls steady pulse
30. steady erosion = stała korozja steady erosion
31. steady climb = równa wspinaczka steady climb
32. steady breeze = ciągła bryza steady breeze
33. steady look = spokojne spojrzenie steady look
34. steady light = ciągłe światło steady light
35. steady hum = ciągłe brzęczenie steady hum
36. steady tone = równy ton steady tone
37. steady breathing = miarowy oddech steady breathing
czasownik + steady
Kolokacji: 10
hold steady • remain steady • go steady • stand steady • keep steady • ...
przysłówek + steady
Kolokacji: 7
fairly steady • relatively steady • perfectly steady • remarkably steady • reasonably steady • ...
steady + przyimek
Kolokacji: 12
steady at • steady on • steady in • steady for • steady with • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.