"steady work" — Słownik kolokacji angielskich

steady work kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stała praca
  1. steady przymiotnik + work rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He could count on steady work there until 1986, when the price of oil began to fall.

    Podobne kolokacje: