BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"split" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

split czasownik

split + rzeczownik
Kolokacji: 23
split one's time • split tablets • split the vote • split the games • split the difference • ...
czasownik + split
Kolokacji: 3
decide to split • suggest to split • cause to split
split + przyimek
Kolokacji: 37
split into • split up • split between • split off • split among • ...
split + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
split open • evenly split • split apart • later split • split equally • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(1) open, actually, openly
Kolokacji: 3
(2) evenly, equally
Kolokacji: 2
(3) apart, asunder
Kolokacji: 2
(4) later
Kolokacji: 2
(8) officially, formally
Kolokacji: 2
(9) suddenly, sharply, amicably
Kolokacji: 3
(10) generally, randomly
Kolokacji: 2
(11) vertically, horizontally
Kolokacji: 2
1. split vertically = podziel pionowo split vertically
  • The cowling was split vertically, and could hinge open for maintenance.
  • Many of the pine boards had split vertically.
  • Splitting is usually done to logs that are already sawn to length and so they may be split vertically.
  • The skin over that bud has split vertically!
  • Windows are held inside containers, which can be split vertically or horizontally.
  • Where once a 25-foot-wide town house stood on West 16th Street, a pair of brothers plans to build two residences in a single building split vertically.
  • It was split vertically in halves, and there was nothing, or at least very little inside it.
  • But in pre-industrial Africa, countries split vertically, along rigid tribal lines, and so party competition can lead to group warfare.
  • Similarly the fuselage built the same way, although it was split vertically along the centerline.
  • On these cars, the rear door window glass was split vertically in half.
2. split horizontally = podziel poziomo split horizontally
(12) neatly, cleanly
Kolokacji: 2
(13) simply, literally
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.