BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs o połowę taniej!SPRAWDŹ >>

"split" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

split czasownik

split + rzeczownik
Kolokacji: 23
split one's time • split tablets • split the vote • split the games • split the difference • ...
czasownik + split
Kolokacji: 3
decide to split • suggest to split • cause to split
split + przyimek
Kolokacji: 37
split into • split up • split between • split off • split among • ...
split + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
split open • evenly split • split apart • later split • split equally • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(1) open, actually, openly
Kolokacji: 3
(2) evenly, equally
Kolokacji: 2
(3) apart, asunder
Kolokacji: 2
(4) later
Kolokacji: 2
(8) officially, formally
Kolokacji: 2
(9) suddenly, sharply, amicably
Kolokacji: 3
(10) generally, randomly
Kolokacji: 2
1. generally split = ogólnie podzielić generally split
2. randomly split = losowo podzielić randomly split
  • For the study, doctors randomly split 891 women - all with breast tumors 2 inches or less in diameter that had spread to their lymph nodes - into two groups.
  • Similarly, a standard statistical approach to adjust for overfitting is to randomly split the data into a training and test samples.
  • The thirty semifinalists were randomly split into different groups.
  • Reward Challenge: The tribe would be randomly split into two teams.
  • Participants in each home were randomly split into two groups, each with 10 people.
  • They randomly split the patients into two treatment groups.
  • The women were randomly split into three groups that took a placebo pill or 15 or 20 milligrams of A3309 once daily for two weeks.
  • This method randomly splits the dataset into training and validation data.
  • The participants were randomly split into two groups: one was given a nasal spray containing nicotine and the other a placebo spray.
  • Elimination Challenge: The contestants were randomly split into three teams:
(11) vertically, horizontally
Kolokacji: 2
(12) neatly, cleanly
Kolokacji: 2
(13) simply, literally
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.