Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"software" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

software rzeczownik

rzeczownik + software
Kolokacji: 134
browser software • computer software • application software • system software • source software • Fog Creek Software • ...
software + rzeczownik
Kolokacji: 163
software company • software development • software developer • software program • software package • software application • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
  • Most things in software development are the same no matter what kind of project you're working on, but not everything.
  • You're probably going to have to learn how to do software development on your own.
  • As someone who works in the field of software development, I still think they really need to go.
  • So we're doing a little software development here in the process.
  • People who say something like that have no idea of software development.
  • Research and software development come under production, with several products on the market.
  • There are four other reasons for this in software development.
  • Scott has over 9 years experience in software development and project management.
  • Software development should be twice as fast at half the cost.
  • The law has been applied to software development and other activities.
12. software maker = producent oprogramowania software maker
13. software vendor = sprzedawca softwarowy software vendor
15. software team = zespół softwarowy software team
16. software project = projekt softwarowy software project
17. software solution = rozwiązanie softwarowe software solution
18. software giant = gigant na rynku oprogramowania software giant
20. software business = biznes softwarowy software business
22. software component = komponent oprogramowania software component
23. software platform = peron softwarowy software platform
26. software patent = patent na oprogramowanie software patent
27. software code = kod softwarowy software code
28. software library = biblioteka oprogramowania software library
29. software license = licencja oprogramowania software license
32. software suite = pakiet programów software suite
33. software development tool = narzędzie programistyczne softwarowe software development tool
34. software programmer = programista softwarowy software programmer
35. software firm = firma softwarowa software firm
37. computer software company = oprogramowanie komputerowe spółka computer software company
38. software bug = błąd (oprogramowania) software bug
39. software title = tytuł softwarowy software title
40. software market = rynek softwarowy software market
41. software version = wersja softwarowa software version
42. software provider = dostawca softwarowy software provider
43. software problem = problem softwarowy software problem
44. software testing = testowanie oprogramowania software testing
45. software upgrade = wzniesienie softwarowe software upgrade
46. software house = producent oprogramowania software house
47. software piracy = piractwo komputerowe software piracy
48. software manufacturer = producent softwarowy software manufacturer
software + czasownik
Kolokacji: 59
software allows • software runs • software uses • software includes • software provides • ...
czasownik + software
Kolokacji: 66
develop software • install software • write software • sell software • software designed • create software • use software • ...
przymiotnik + software
Kolokacji: 97
proprietary software • free software • new software • commercial software • special software • educational software • ...
przyimek + software
Kolokacji: 16
of software • with software • for software • on Software • by software • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.