"Software implementation" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: software implementation
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Wprowadzenie softwarowe
  1. software rzeczownik + implementation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This technology usually requires a software implementation and support contract.

powered by  eTutor logo