"policy implementation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wprowadzenie polityczne
  1. policy rzeczownik + implementation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Just like with any policy implementation, there is such a thing as human error.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo