"software implementation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wprowadzenie softwarowe
  1. software rzeczownik + implementation rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This technology usually requires a software implementation and support contract.

powered by  eTutor logo