"set" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

set czasownik

set + rzeczownik
Kolokacji: 262
set standards • set fire • set foot • set goals • set limits • set priorities • set sail • set guidelines • set rules • set targets • set prices • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 95
2. set fire = podłożyć ogień, podpalić, zapalić set fire
4. set goals = ustalać cele, wyznaczać cele set goals
5. set limits = ustalone limity set limits
7. set sail = stawić żagle (wypłynąć w morze) set sail
8. set guidelines = ustalić wytyczne, ustalić wskazówki set guidelines
10. set targets = wyznaczać cele set targets
13. set things = umieszczone rzeczy set things
14. set conditions = określać warunki set conditions
15. set rates = ustawione wskaźniki set rates
16. set eyes = umieszczone oczy set eyes
17. set one's sights = stawiaj sobie za cel set one's sights
20. set one's teeth = zaciskać zęby set one's teeth
21. set one's hand = złóż swój podpis set one's hand
22. set one's heart = umieszczać czyjś serce set one's heart
24. set one's jaw = umieszczać czyjś szczęka set one's jaw
25. set one's cup = umieszczać czyjś filiżanka set one's cup
26. set up one's touchdown = zakładać czyjś lądowanie set up one's touchdown
27. set down one's glass = wysadzać czyjś szkło set down one's glass
28. set one's watch = nastaw zegarek set one's watch
29. set store = sklep zbioru set store
30. set boundaries = stawiać granice, ustalać granice set boundaries
31. set up a Web site = zbiór w górę witryny internetowej set up a Web site
32. set one's face = umieszczać czyjś twarz set one's face
33. set off alarms = zbiór z alarmów set off alarms
34. set up shop = zacząć działać set up shop
35. set up camp = zbiór w górę obozu set up camp
36. set down one's cup = wysadzać czyjś filiżanka set down one's cup
37. set an example = stanowić przykład, być przykładem set an example
40. set a timetable = umieszczać rozkład jazdy set a timetable
41. set up tables = zbiór w górę stołów set up tables
42. set one's men = umieszczać czyjś ludzie set one's men
44. set a deadline = wyznaczyć termin set a deadline
45. set up operations = zbiór w górę operacji set up operations
46. set the stage = połóż podwaliny set the stage
47. set a trap = zastawiać pułapkę set a trap
48. set one's cap = zastaw sidła set one's cap
49. set bail = kaucja zbioru set bail
50. set a date = ustalić datę, podać datę set a date
51. set a precept = ustaw zasadę set a precept
52. set up one's equipment = zakładać czyjś wyposażenie set up one's equipment
54. set the pace = nadawać tempo (np. rozwojowi danej branży) set the pace
55. set the agenda = ustalić agendę, ustalić porządek obrad set the agenda
56. set up practice = zbiór w górę praktyki set up practice
57. set the mood = stworzyć odpowiedni nastrój set the mood
59. set the scene = zapowiadać (tworzyć warunki do wydarzenia się czegoś) set the scene
60. set the table = nakrywać do stołu set the table
61. set requirements = ustalone wymogi set requirements
63. set the terms = ustaw warunki set the terms
64. set off a chain reaction = zbiór z reakcji łańcuchowej set off a chain reaction
66. set objectives = stawiać cele, wyznaczać cele set objectives
67. set aside one's differences = odkładać czyjś różnice set aside one's differences
68. set quotas = ustanowione kontyngenty set quotas
70. set fees = ustawione opłaty set fees
72. set the lap = umieść kolana set the lap
73. set expectations = ustalone oczekiwania set expectations
75. set up roadblocks = zbiór w górę blokad drogowych set up roadblocks
76. set pieces = stałe fragmenty gry set pieces
77. set career highs = wysokie poziomy zbioru zawodowe set career highs
78. set the trend = nadawać ton, nadawać kierunek (np. modzie) set the trend
80. set bones = złożone kości set bones
81. set up a trading post = zbiór w górę faktorii set up a trading post
82. set people = umieszczeni ludzie set people
83. set several percent = umieszczać kilka procent set several percent
84. set the world = umieść świat set the world
85. set up a task force = zbiór w górę grupy roboczej set up a task force
86. set seed = nasiona zbioru set seed
87. set a number = ustanów liczbę set a number
88. set the bar = ustawić poprzeczkę, stawiać poprzeczkę set the bar
89. set texts = lektury obowiązkowe set texts
90. set salaries = ustawione pensje set salaries
93. set up one's score = zakładać czyjś wynik set up one's score
94. set up house = zamieszkać gdzieś na stałe set up house
95. set one's mouth = umieszczać czyjś usta set one's mouth
czasownik + set
Kolokacji: 54
help set • help set up • try to set • begin to set • want to set • ...
set + przyimek
Kolokacji: 126
set up • set out • set off • set down • set back • ...
set + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 124
set aside • set forth • originally set • set apart • set free • set high • immediately set • initially set • set earlier • later set • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.