ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"role" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

role rzeczownik

rzeczownik + role
Kolokacji: 133
title role • leadership role • lead role • cameo role • gender role • movie role • film role • guest role • character role • stage role • ...
role + rzeczownik
Kolokacji: 11
role model • role reversal • role player • role play • role debut • ...
role + czasownik
Kolokacji: 69
role plays • role includes • role changes • role comes • role goes • role makes • role follows • role requires • role leads • role earns • ...
czasownik + role
Kolokacji: 260
star roles • include roles • know for one's role • appear in roles • star in roles • describe one's role • expand one's role • see one's role • ...
przymiotnik + role
Kolokacji: 442
important role • major role • key role • significant role • active role • central role • prominent role • minor role • crucial role • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. important role = ważna rola important role
3. key role = kluczowa rola key role
4. significant role = znacząca rola significant role
  • The election was the first since 1998 in which the issue played a significant role.
  • They may have a significant role to play in a future Iraq.
  • But he would certainly be the one to play the most significant role in doing it.
  • Only two of the four we lost would have played a significant role.
  • They played a significant role in the life of the town.
  • And she came to play a significant role in building his career.
  • He played a significant role in committee work between 1739-40.
  • Do we really want a game which does not give a place and a significant role for such a man?
  • We do believe that they play a significant role in the music industry's current situation.
  • They can also play a significant role in the future too.
5. active role = aktywna rola active role
6. central role = główna rola central role
7. prominent role = znacząca rola prominent role
8. large role = duża rola large role
9. minor role = rola drugorzędna minor role
10. crucial role = decydująca rola crucial role
11. pivotal role = kluczowa rola pivotal role
12. vital role = kluczowa rola vital role
13. critical role = kluczowa rola critical role
14. dual role = aktor grający dwie (lub więcej) role dual role
16. primary role = prymarność primary role
17. female role = rola kobiety female role
18. secondary role = przerzut rola secondary role
19. dominant role = dominująca rola dominant role
20. principal role = główna rola principal role
21. essential role = podstawowa rola essential role
22. limited role = ograniczona rola limited role
23. decisive role = decydująca rola decisive role
24. advisory role = rola doradcza advisory role
25. integral role = rola całki integral role
26. proper role = należyta rola proper role
27. male role = męska rola male role
28. instrumental role = rola utworu instrumentalnego instrumental role
29. influential role = istotna rola influential role
30. direct role = bezpośrednia rola direct role
31. dramatic role = teatralna rola dramatic role
32. future role = przyszła rola future role
33. big role = duża rola big role
34. great role = wielka rola great role
35. strong role = silna rola strong role
36. special role = szczególna rola special role
37. social role = społeczna rola social role
38. specific role = szczególna rola specific role
39. small role = niewielka rola small role
40. new role = nowa rola new role
41. different role = inna rola different role
42. similar role = podobna rola similar role
43. notable role = rola znakomitości notable role
44. political role = polityczna rola political role
45. military role = militarna rola military role
46. main role = główna rola main role
47. public role = społeczna rola public role
48. possible role = możliwa rola possible role
49. current role = obecna rola current role
50. regular role = regularna rola regular role
51. famous role = sławna rola famous role
53. American role = Amerykańska rola American role
54. uncredited role = uncredited rola uncredited role
55. substantial role = istotna rola substantial role
56. administrative role = administracyjna rola administrative role
57. comic role = rola komiczna comic role
58. constructive role = konstruktywna rola constructive role
59. memorable role = pamiętna rola memorable role
60. defensive role = obronna rola defensive role
61. final role = ostatnia rola final role
62. unique role = rola jedyna w swoim rodzaju unique role
63. huge role = olbrzymia rola huge role
64. positive role = pozytywna rola positive role
65. leading role = rola pierwszoplanowa, główna rola leading role
67. double role = zdwojona rola double role
68. previous role = poprzednia rola previous role
69. fundamental role = fundamentalna rola fundamental role
70. original role = początkowa rola original role
71. powerful role = mocna rola powerful role
72. ceremonial role = rola ceremoniału ceremonial role
73. lesser role = mniejsza rola lesser role
74. respective role = odpowiednia rola respective role
75. only role = jedyna rola only role
76. historical role = historyczna rola historical role
77. historic role = historyczna rola historic role
78. visible role = widoczna rola visible role
79. official role = oficjalna rola official role
80. recent role = niedawna rola recent role
81. professional role = rola zawodowa (np. kierownika) professional role
82. passive role = bierna rola passive role
83. senior role = starsza rola senior role
84. best role = najlepsza rola best role
85. strategic role = strategiczna rola strategic role
86. brief role = krótka rola brief role
87. additional role = dodatkowa rola additional role
88. serious role = poważna rola serious role
89. useful role = przydatna rola useful role
90. economic role = gospodarcza rola economic role
91. negative role = negatywna rola negative role
92. best-known role = najsłynniejsza rola best-known role
93. comedic role = komediowa rola comedic role
94. alleged role = twierdzić rola alleged role
95. functional role = funkcjonalna rola functional role
96. regulatory role = nadzorująca rola regulatory role
97. subordinate role = niższa rangą rola subordinate role
99. difficult role = trudna rola difficult role
100. formal role = formalna rola formal role
przyimek + role
Kolokacji: 37
for one's role • of one's role • with one's role • about one's role • from one's role • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.