Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"prominent role" — Słownik kolokacji angielskich

prominent role kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znacząca rola
  1. prominent przymiotnik + role rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Sound and sight also play a prominent role in the game.