ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"quick" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

quick przymiotnik

quick + rzeczownik
Kolokacji: 471
quick glance • quick look • quick succession • quick fix • quick step • quick search • quick action • quick smile • quick decision • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(7) smile, grin, frown, glare
Kolokacji: 4
(9) trip, jaunt, errand
Kolokacji: 3
(12) shot, guess, fortune
Kolokacji: 3
(13) check, confirmation
Kolokacji: 2
(14) access, right
Kolokacji: 2
(22) way, manner, fashion, snort
Kolokacji: 4
(24) eye, ear, tongue
Kolokacji: 3
1. quick profit = szybki zysk quick profit
2. quick gain = szybki zysk quick gain
3. quick turnover issue = szybka kwestia obrotu quick turnover issue
  • At 09:10 21st Sep 2010, neutralned wrote: I guess the upside of the player ownership and quick turnover issues mentioned by Tim and Marcelao above is that each and every club must focus on its youth teams?
  • Why the Argentine rollercoaster fails to thrill 09:10am on 21 Sep 2010 I guess the upside of the player ownership and quick turnover issues mentioned by Tim and Marcelao above is that each and every club must focus on its youth teams?
4. quick payoff = szybka zapłata quick payoff
5. quick take = szybki brać quick take
(27) victory, sweep, defeat, win
Kolokacji: 4
(31) temper, anger, sympathy
Kolokacji: 3
(32) burst, volley
Kolokacji: 2
(33) hand, finger, deal, wrist
Kolokacji: 4
(38) shower, preview, demo
Kolokacji: 3
(41) nod, curtsy
Kolokacji: 2
(42) buck, note, cash, player
Kolokacji: 4
(46) getaway, escape, flight
Kolokacji: 3
(47) visit, one, meeting
Kolokacji: 3
(48) word, intelligence, update
Kolokacji: 3
(49) reaction, reflex, wink, blink
Kolokacji: 4
(50) turnaround, reversal, U-turn
Kolokacji: 3
(52) cut, riches, slash, slice
Kolokacji: 4
(57) twist, spin, ride, pull
Kolokacji: 4
(58) strike, hit, tap, rap, slap
Kolokacji: 5
(59) drink, sip, gulp, swig
Kolokacji: 4
(63) lesson, example, warning
Kolokacji: 3
(64) dash, flashback, sprint
Kolokacji: 3
(65) money, bread
Kolokacji: 2
(66) route, detour
Kolokacji: 2
(67) inventory, roll, list
Kolokacji: 3
(69) dip, drop, plunge
Kolokacji: 3
(71) rush, kick, thrill, shudder
Kolokacji: 4
(72) bow, knot
Kolokacji: 2
(75) impression, image, montage
Kolokacji: 3
(76) wash, bath, rinse
Kolokacji: 3
(77) method, burial
Kolokacji: 2
(78) out, surrender
Kolokacji: 2
(79) cup, pint
Kolokacji: 2
(80) perusal, read
Kolokacji: 2
(81) primer, deployment
Kolokacji: 2
(83) grasp, sense
Kolokacji: 2
(84) dive, collapse
Kolokacji: 2
(85) wicket, bat
Kolokacji: 2
(88) touch, brush, rub
Kolokacji: 3
(89) spurt, squirt
Kolokacji: 2
(92) reading, scheme, version
Kolokacji: 3
(93) knockout, dish, reconnaissance
Kolokacji: 3
(94) surge, expansion
Kolokacji: 2
(95) pick-me-up, energy, push
Kolokacji: 3
(96) bark, skim
Kolokacji: 2
(97) mean, arithmetic
Kolokacji: 2
(98) gleam, glint
Kolokacji: 2
(99) recon, brushstroke
Kolokacji: 2
czasownik + quick
Kolokacji: 7
come quick • go quick • move quick • happen quick • learn quick • ...
przysłówek + quick
Kolokacji: 20
pretty quick • relatively quick • fairly quick • extremely quick • remarkably quick • ...
quick + przyimek
Kolokacji: 9
quick about • quick with • quick on • quick for • quick to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.