"quick profit" — Słownik kolokacji angielskich

quick profit kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybki zysk
  1. quick przymiotnik + profit rzeczownik
    Silna kolokacja

    What is there left to believe in when everything of real worth has been sold to make a quick profit?

    Podobne kolokacje: