"peasant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

peasant rzeczownik

peasant + rzeczownik
Kolokacji: 80
peasant family • peasant woman • peasant farmer • peasant girl • peasant revolt • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. peasant family = rodzina chłopska peasant family
2. peasant population = populacja chłopa peasant population
3. peasant class = klasa chłopska peasant class
4. peasant community = społeczność chłopska peasant community
5. peasant stock = towar chłopski peasant stock
6. peasant society = społeczeństwo chłopskie peasant society
7. peasant group = grupa chłopska peasant group
8. peasant culture = kultura chłopska peasant culture
9. peasant folk = ludzie chłopscy peasant folk
10. peasant mass = masa chłopska peasant mass
11. peasant caste = kasta chłopska peasant caste
(2) woman, girl, dish, skirt
Kolokacji: 4
(5) Party, dance, wedding
Kolokacji: 3
(7) blouse, top
Kolokacji: 2
(9) bread, cuisine, cooking
Kolokacji: 3
(10) village, commune, couple
Kolokacji: 3
(11) food, fare, superstition
Kolokacji: 3
(12) origin, root, producer
Kolokacji: 3
(14) household, house, cottage
Kolokacji: 3
(16) background, song, Study
Kolokacji: 3
(17) economy, resistance
Kolokacji: 2
(18) proprietor, holding
Kolokacji: 2
peasant + czasownik
Kolokacji: 37
peasant lives • peasant works • peasant comes • peasant says • peasant begins • ...
czasownik + peasant
Kolokacji: 10
allow peasants • organize peasants • see peasants • peasant armed • encourage peasants • ...
przymiotnik + peasant
Kolokacji: 58
poor peasant • local peasant • landless peasant • Russian peasant • Chinese peasant • ...
przyimek + peasant
Kolokacji: 12
of peasants • to peasants • for peasants • with peasants • from peasants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.