"peasant" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

peasant rzeczownik

peasant + rzeczownik
Kolokacji: 80
peasant family • peasant woman • peasant farmer • peasant girl • peasant revolt • ...
peasant + czasownik
Kolokacji: 37
peasant lives • peasant works • peasant comes • peasant says • peasant begins • ...
czasownik + peasant
Kolokacji: 10
allow peasants • organize peasants • see peasants • peasant armed • encourage peasants • ...
przymiotnik + peasant
Kolokacji: 58
poor peasant • local peasant • landless peasant • Russian peasant • Chinese peasant • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
(2) local, medieval
Kolokacji: 2
(4) Russian, Egyptian
Kolokacji: 2
(5) Chinese, Irish
Kolokacji: 2
(8) old, young, elderly, ragged
Kolokacji: 4
(9) simple, mere
Kolokacji: 2
(10) Indian, Vietnamese
Kolokacji: 2
(11) rural, individual, Serbian
Kolokacji: 3
(12) free, innocent
Kolokacji: 2
(13) ordinary, average
Kolokacji: 2
(15) armed, unarmed
Kolokacji: 2
(16) lowly, humble, small
Kolokacji: 3
(17) desperate, sturdy
Kolokacji: 2
(18) prosperous, happy
Kolokacji: 2
przyimek + peasant
Kolokacji: 12
of peasants • to peasants • for peasants • with peasants • from peasants • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.